Kasım 5, 2022

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı, çalışanlara sağlıklı ortam hazırlamak, çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak ve verimi artırmaktır.

0
Uzman osgb-67
Kasım 5, 2022

Kişisel Koruyucu Donanım çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan ekipmanlardır.

0
Uzman osgb-67
Kasım 5, 2022

İş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş kazalarını önlemek, oluşan kayıpları ödemekten daha kolay ve daha insancıl bir yaklaşımdır.

0
Uzman osgb-67
Kasım 5, 2022

İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışanların sağlığının yapacakları işle ilgisini araştıran, belirleyen ve işyeri ortamında oluşabilecek risklere karşı alınacak yöntemler…

0
Uzman osgb-67
Kasım 5, 2022

İSG Yönetmeliğine Göre İşverenin Yükümlülükleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre belirlenmiştir.

0
Uzman osgb-67
Kasım 5, 2022

Psikolojik Terör; sosyal yaşantının olduğu her yerde karşımıza çıkmakta ve üzerinde pek düşünülmeyerek olağan karşılanmaktadır.

0
Uzman osgb-67
Kasım 5, 2022

Genel iş sağlığı ve güvenliği huralları arasında, çalışanlar, çalışma sırasında tüm iş güvenliği uyarı levha ve işaretlerine, talimatlara uyulmalıdır

0
Uzman osgb-67
Kasım 5, 2022

İş Kazası Kapsamına Giren Durumlar, 5510 sayılı Kanun’da sayılan hallerden birinde meydana gelen ve sigortalıyı bedenen veya ruhen özre uğratan olaydır

0
Uzman osgb-67
Kasım 5, 2022

Çalışma yeri ergonomisi, bir iş sistemi içinde insanın görevlendirildiği iş sistemini etkileyenve iş sistemi tarafından üretilen alandır.

0
Uzman osgb-67
Kasım 5, 2022

OSGB, tek işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ya da sayılmayan her türlü iş yerine, iş hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.

0
Uzman osgb-67
Kasım 5, 2022

Çalışanlara tehlike durumuna göre zorunlu verilmesi gereken eğitimler online ve sertifikalı olarak profesyonel eğitmenlerimiz tarafından yapılır.

0
Uzman osgb-67
Kasım 5, 2022

İlgili yönetmelik gereği, iş yerinde işçilerin sağlığına zarar verebilecek tüm risklerin ölçümleri firmamız tarafından yapılmaktadır.

0
Uzman osgb-67